header

På denne side vil du kunne se oplysninger fra KAP personerne i DGI Midt & Vestsjælland.

Information

I menuen til venstre, kan du se link til skyttenumre, udtaglseslister, statistikker mm.

Du skal være opmærksom på at klasserne nævnt i udtagelseslisterne ikke nødvendigvis er korrekte, da STAP pt. ikke kan udtrække den aktuelle klasse sammen med de skudte resultater :-(.

Udtagelsesranglister, er i indeværende sæson ikke som vanlig, da der ikke kan udtrækkes hvilke stævner de er skudt ved, så udtagelsen sker efter bedste evne, og så rimeligt som muligt.

Nyttige links

foreningsportalen.dgi.dk foreningens opslag på skyttenummer, klassificeringer, ændringer af stamoplysninger på skytter

skydetilmelding.dgi.dk tilmelding til stævner (enten som enkelperson, eller som forening/landsdel)

skydestaevne.dgi.dk oprettelse af skydestævner/klubmesterskaber mv.

minidraet.dgi.dk se egne resultater, klassificeringer, resultater fra stævner mv.(kan også hente app til telefon til både IOS og Android)

dgi-skyd.dk se stævneindbydelser, resultatlister og meget andet fra landsdelen

Oprettelse af bruger til skydetilmelding mv. sker via skytteforeningen, som skal gøre det via foreningsportalen.dgi.dk

Hvis forening ikke kan få lov til at ændre stamoplysninger på skytte i foreningsportalen, så kan landsdelskontoret være behjæpelig, hvis det er vedr. ændre klassificering/forening, så kontaktes KAP-person.

Ændringer i skyttebogen

Ændrede alderskrav for klassegruppe og ny struktur på pistol

Der vil frem over ikke være nogle alderskrav for at skyde i klassegrupperne Stilling og Åben, ligesom der ikke vil være nogen nedre grænse for at skyde i klassegruppen Junior. Her ud over er aldersgrænsen for FRI sat ned, så man kan skyde i denne fra man rykker op fra BK.

Med ovenstående, er flere særregler blevet overflødig og fjernet.

På pistol har man ønsket at gøre klasseopdelingerne skydestillings bestem, dog med det forbehold at bibeholde Børne og Junior grupperne, samt her af, at FRI klassen ikke skal skyde sammen med Børn. Det betyder at der frem over, ud over ovenstående vil være en klassegruppe for 1-Hånd og en for 2-Hånd. Det betyder reelt at det kun er Seniorgruppen som er blevet fjernet.

Ændrede klassebetegnelser

Vi har samtidig valgt at fjerne "Voksen" betegnelsen fra Stilling/Åben/1-hånd/2-hånd, således at på riffel hedder klassegrupperne blot Stilling og Åben og på pistol 1-Hånd og 2-Hånd. Dette betyder også at der er komme nye klasse forkortelser som kan ses i kap 3 i Skyttebogen.

Ny disciplin 22Fri

På pistol er der blevet indført en ny disciplin på 25 meter og terrænpistol. Disciplinen hedder 22Fri og er en pendant til GrovFri på 25 meter og terræn. Med skydes med kal. .22. De nye discipliner ved træde i kræft med den nye terrænsæson og udendørssæson.

Tilføjet skydestilling for Åben klasse på riffel

Det er nu blevet muligt for Åben klasse at skyde stående ved bord på 50, 200 og 300 meter som det har været i flere på for seniorer.

Nyt klasseprogram på 300 meter

For klassegruppen BK og Junior er klasseprogrammet blevet ændret, så at der fra den nye sæson skal skyde 15 skud liggende, som hoved- og mesterskabskydning. Der er således tale om en tilbagerulning af skydeprogrammet til hvad det var tidligere.

Med den nye bog er der sket nogle væsentlige ændringer som i som KAP personer skal være opmærksom på i forbindelse med klassificering.

Oprykning midt i en sæson

Hvis du som skytte skyder 3 resultater, der minimum er 5 point (10 point for 25 meter pistol) bedre end et klassekrav til en højere klasse, så skifter du klasse midt i sæsonen. Dette sker så snart du har skudt resultat nummer 3 og ikke først når det er blevet registreret i SOK.

Du er altså selv ansvarlig for, at følge med i, om du er rykket op, og meddele dette ved efterfølgende stævner indtil resultaterne er blevet registreret i SOK, og du her er blevet rykket til den nye klasse.

Skytte

Som skytte er du selv ansvarlig for, at du skyder i den korrekte klasse ved stævner. Er klassen, foreningen, fødselsdagen eller andet på dit klassekort fortkert, så skal du kontakte KAP personen hurtigst mulig, så oplysningerne kan blive rettet.

Hvis du først har fået registreret resultater for en given forening eller i en bestemt klasse, så kan det ikke ændres før næste sæson. Derfor er det jo surt, hvis det nu er forkert.

Foreningsformand

Som formand har du ansvaret for, at medlemmernes oplysninger omkring fødselsdag, adresse mm. er korrekt i SOK. Desuden at skytter, som ikke længere er medlem, bliver udmeldt i SOK, så kun aktuelle medlemmer er tilbage.KAP personerne er:
Erik Benée Petersen, Korsør Skytteforening
Ken Poulsen, Kr. Hyllinge Skytteforening

Copyright © 2007 Free Templates by Zymic - Free Web Hosting - Best Viewed in Mozilla Firefox