header

På denne side vil du kunne se oplysninger fra KAP personerne i DGI Midt & Vestsjælland.

Information

I menuen til venstre, kan du se link til skyttenumre, udtaglseslister, statistikker mm.

Du skal være opmærksom på at klasserne nævnt i udtagelseslisterne ikke nødvendigvis er korrekte, da SOK pt. ikke kan udtrække den aktuelle klasse sammen med de skudte resultater :-(.

NYT!!! Sletning af skytter

Onsdag den 24/2-2016 meddelte DGI Skydning, at i forbindelse med udvikling af ny version af SOK, og flytning af data til den nye database vil alle skytter uden fødselsdag eller ulovlig fødselsdag blivet slettet fra systemet. For Midt- og Vestsjælland har dette betydning for ca. 400 skytter. Lister er udsendt til foreningernes formænd og/eller kasserer.

Deadline for at få data på plads er desværre allerede den 6/3-2016, og hvis vi som KAP personer, skal have en chance for at nå at lave ændringerne i systemet, så satte vi deadline for foreningerne til 1/3. Når I ikke dette, så sendt gerne listerne alligevel.

Samtidig er der fra landsorganisationen meddelt, at alle skytter, som ikke er klassificeret (har ikke skudt i 3 år), vil ligeledes midste deres skyttenummer. For vores landsdel svarer dette til ca. 3.000 skytter.

Oprykning midt i en sæson

Hvis du som skytte skyder 3 resultater, der minimum er 5 point (10 point for 25 meter pistol) bedre end et klassekrav til en højere klasse, så skifter du klasse midt i sæsonen. Dette sker så snart du har skudt resultat nummer 3 og ikke først når det er blevet registreret i SOK.

Du er altså selv ansvarlig for, at følge med i, om du er rykket op, og meddele dette ved efterfølgende stævner indtil resultaterne er blevet registreret i SOK, og du her er blevet rykket til den nye klasse.

Skytte

Som skytte er du selv ansvarlig for, at du skyder i den korrekte klasse ved stævner. Er klassen, foreningen, fødselsdagen eller andet på dit klassekort fortkert, så skal du kontakte KAP personen hurtigst mulig, så oplysningerne kan blive rettet.

Hvis du først har fået registreret resultater for en given forening eller i en bestemt klasse, så kan det ikke ændres før næste sæson. Derfor er det jo surt, hvis det nu er forkert.

Foreningsformand

Som formand har du ansvaret for, at medlemmernes oplysninger omkring fødselsdag, adresse mm. er korrekt i SOK. Desuden at skytter, som ikke længere er medlem, bliver udmeldt i SOK, så kun aktuelle medlemmer er tilbage.

Som formand kan du altid rekvirere adresselister, klassificeringslister, klassekort eller andet. Spørg blot efter de lister du ønsker, og vi vil forsøge at hjælpe dig.

Statistikker

Der er udarbejdet 3 slags statistikker. De 2 første typer er opdelt i rene kalenderår, mens den sidste har en 15 meter sæson (1/7 - 30/6), samt en sommer og en tærrænsæson, (1/1 - 31/12).

Stævner

Denne viser antal skydninger pr. disciplin for stævner afhold i Midt- og Vestsjælland. 

Skyttestævner
Denne viser hvilke stævner skytter fra Midt- og Vestsjælland har deltaget i, ved at vise antal skydninger pr. stævne opdelt i discipliner

Aktiviteter
 Denne viser både antal skydninger og antal skytter pr. forening opdelt i discipliner. Desuden vises en oversigt over antal skydninger hvert enkelt skytte i Midt- og Vestsjælland har haft.

Fejl i klassificering

Den 1/7-2014 blev der opdaget en fejl i klassificeringssystemet, hvilket betød, at nogle skytter var klassificeret forkert. De er blevet rettet efterfølgende. For at se mere omkring dette kan du læse artiklen, der blev skrevet på skytten.dk


KAP personerne er:
Erik Benée Petersen, Korsør Skytteforening
Jon Luckmann Hansen, Greve Skytteforening

Copyright © 2007 Free Templates by Zymic - Free Web Hosting - Best Viewed in Mozilla Firefox