Skyttenr. Navn Fødselsår Adresse Links
60910 Birger Jensen Mangler Ja Nej
60236 Carsten Erbs Mangler Ja Nej
69450 Jan Lykke Jensen Mangler Ja Nej
60496 Knud-Erik Ohlendorff Mangler Ja Nej