Skyttenr. Navn Fødselsår Adresse Links
69668 Jon Nielsen 1954 Ja Nej
97470 Niels Christian Brandt 1942 Ja Nej
92659 Sven Nielsen 1935 Ja Nej