Forening Værslev Skytteforening
Rækkenavne Navn
57134 Bjarne Larsen
57857 Rud Ove Nielsen
57868 Poul Boye Hansen
57914 Lars Jensen
106733 Kjeld T. Rasmussen
130051 Ole Rasmussen
Hovedtotal