Forening Værslev Skytteforening
Rækkenavne Navn Fødselsdato
57134 Bjarne Larsen 18-03-1956
57857 Rud Ove Nielsen 09-07-1952
57868 Poul Boye Hansen 22-05-1954
57914 Lars Jensen 03-02-1961
106733 Kjeld T. Rasmussen 24-12-1945
130051 Ole Rasmussen 09-06-1959
Hovedtotal