Forening Værslev Skytteforening
Rækkenavne Navn Fødselsdato
57134 Bjarne Larsen 18. marts 1956
57857 Rud Ove Nielsen 9. juli 1952
57868 Poul Boye Hansen 22. maj 1954
57914 Lars Jensen 3. februar 1961
106733 Kjeld T. Rasmussen 24. december 1945
130051 Ole Rasmussen 9. juni 1959
Hovedtotal