Forening Tåstrup Skytteforening 13.kr.
Rækkenavne Navn
69644 Lisbeth Jørgensen
69647 Leif Fredsø
69684 Henning T. Jørgensen
69830 Bent Jensen
70217 Claus Vinther
91989 Dennis Petersen
93849 Jacob Sørensen
94470 Søren Bonde
101824 Steen Christiansen
101844 Jan Knudsen
106278 Max Andersen
112064 Finn R. Andersen
112065 Anne-Edith Forchammer
121300 Ole Overgaard Sørensen
121914 Morten Rye Jørgensen
121915 Robert Noack Tofte
122813 Kenneth J.  Valbjørn
125658 John Bøgevig
125659 Christian Berliner Jürgensen
125662 Danny Jensen
125671 Daniel Frandsen
125698 Julie Flor Mortensen
125700 Ulrich Vang Jørgensen
125705 Kenneth Van Der Schaaf
125727 Stefan Mangelsen
125735 Nicklas Thylkjær
125742 Thor Fischer-Olsen
125750 Morten Plett
125759 Thomas Schultz Petersen
127205 Ali  Güvercin
127206 Casper  Birkmose
127207 Christian  Dinesen
128907 Mickey R. Philipsen
128909 Nicklas W. Hansen
128976 Tannie Gersvang
130285 Oliver Bo Schmidt
138025 Rene Faigh
139116 Johannes Museth
139117 Kim Ham
Hovedtotal