Forening Svinninge Skytteforening
Rækkenavne Navn
57356 Kim Nielsen
57397 Finn Hansen
57431 Søren Egebro Jensen
57452 Michael Alring
57464 Knud B Jensen
57465 Knud Madsen
57469 Kaj Egebro Jensen
57492 Finn Hemmingsen
57498 Carsten Iversen
57521 Peter Nielsen
57543 Leif Nielsen
57698 Torben B Nielsen
57699 Tobias Dietz
57705 Jan Dietz
57775 Leo Nielsen
60081 Søren Madsen
60136 Lisbeth Iversen
62299 Karin Iversen
62408 Christian Mortensen
71181 Hasse Rasmussen
72060 Thomas Kjeld Hansen
80735 Vivi Nielsen
83207 Tonny Nielsen
85529 Ann Nyemann Nielsen
87423 Rasmus Mortensen
91902 Henrik Güsmer-Riggelsen
95716 Emil Teglers
99785 Patrik Ibsen
105096 Emil Christensen
106903 Nanna Stilhoff
119541 Jimmi  Larsen
119542 Søs Sehested Pedersen
120415 Julie Weng Saksaa
120695 Aliya Wagas Hussain
120716 Henrik Bosse
121019 Asbjørn Ingleby
121625 Niklas Ipsen
123512 Dmitri Grønbæk
125116 Benjamin Egeholm
125402 Lukas  Rasmussen
126244 Leif Thrysøe
126245 Rene Thrysøe
129927 Anette Søndergaard
130962 Jørn Lauritzen
133513 Ea Koustrup-Riggelsen
134573 Mai Jansen
95552 Torben C. Larsen
137316 Lars Skovsen
138528 Per K. Nielsen
Hovedtotal