Forening Svinninge Skytteforening
Rækkenavne Navn Fødselsdato
57356 Kim Nielsen 30. april 1964
57397 Finn Hansen 19. maj 1947
57431 Søren Egebro Jensen 30. september 1981
57452 Michael Alring 8. juli 1954
57464 Knud B Jensen 11. juni 1958
57465 Knud Madsen 6. marts 1934
57469 Kaj Egebro Jensen 20. oktober 1946
57492 Finn Hemmingsen 4. december 1942
57498 Carsten Iversen 20. februar 1939
57521 Peter Nielsen 25. april 1954
57543 Leif Nielsen 13. juni 1989
57698 Torben B Nielsen 4. december 1955
57699 Tobias Dietz 13. april 1988
57705 Jan Dietz 18. juli 1963
57775 Leo Nielsen 24. december 1941
60081 Søren Madsen 13. april 1966
60136 Lisbeth Iversen 1. oktober 1968
62299 Karin Iversen 23. januar 1973
62408 Christian Mortensen 16. marts 1975
71181 Hasse Rasmussen 6. juli 1964
72060 Thomas Kjeld Hansen 19. maj 1975
80735 Vivi Nielsen 10. september 1957
83207 Tonny Nielsen 12. oktober 1967
85529 Ann Nyemann Nielsen 1. marts 1966
87423 Rasmus Mortensen 16. september 2008
91902 Henrik Güsmer-Riggelsen 12. marts 1972
95716 Emil Teglers 14. februar 2001
95724 John Helstrup 17. juli 1972
99785 Patrik Ibsen 14. januar 2001
105096 Emil Christensen 4. august 2005
106903 Nanna Stilhoff 18. april 1993
116307 Bjarne Nielsen 23. april 1971
119541 Jimmi  Larsen 6. november 1994
119542 Søs Sehested Pedersen 21. december 1993
119737 Steen Weihe 29. januar 1975
120415 Julie Weng Saksaa 2. november 2003
120695 Aliya Wagas Hussain 4. august 1994
120716 Henrik Bosse 4. september 1975
121019 Asbjørn Ingleby 20. februar 2005
121625 Niklas Ipsen 19. februar 2005
123512 Dmitri Grønbæk 1. maj 2002
125116 Benjamin Egeholm 2. december 2003
125402 Lukas  Rasmussen 8. juli 2004
126244 Leif Thrysøe 5. august 1967
126245 Rene Thrysøe 5. juni 1994
129927 Anette Søndergaard 18-04-1968
130962 Jørn Lauritzen 8. september 1967
133513 Ea Koustrup-Riggelsen 22. september 2011
133516 Lisbeth Helstrup 14. januar 1965
134573 Mai Jansen 4. januar 1973
95552 Torben C. Larsen 04-02-1966 01:00
Hovedtotal