Forening Sorø Skytteforening
Rækkenavne Navn
51257 Allan Hjortshøj
56235 Jesper Keinche
58473 Michael Bragt
59724 Jørgen Tybrind
59748 Frederik Kuntz
59767 Bo Jensen
86830 John Jensen
86946 Søren Rosendal
96502 Morten Laursen
100957 Jan Rasmussen
100958 Kristian Andersen
100960 Henrik Kuntz
101091 Kim Andersen
101095 Claus Sander Jensen
101527 Lars Dalgaard Hansen
105441 Søren Ejegod Nielsen
105442 Michael Borgny
110548 Torben Heide Petersenn
111575 Palle  Petersen
112693 Ditte Andersen
117411 Josefine Woller
121114 Jacob van der Wat
121115 Kasper Udengaard Kristoffersen
121117 Per Nielsen
121654 Klaus  Jensen
122043 Katrine Wolter
122555 Sini Nielsen
123115 Albert Frederik Woller
127701 Peter Budal Jensen
128893 Sebastian Budal Jensen
130486 Søren  Madsen
130545 Martin Bergqvist
131879 Jørgen  Damborg
132600 Dennis Sørensen
132602 Gitte Christiansen
132603 Henrik Mordhorst
132604 Ian Ekstrøm
132605 Ivan Hansen
132606 Jan Andersen
132608 Jens Grönroos
132609 Jens Ramm
132610 Jimmy Hørmark
132612 John Sommer Christensen
132635 John Wiese Christensen
132637 Kenneth Pedersen
132638 Kim Mikkelsen
132639 Lars Gade
132640 Martin Widenborg
132641 Martin Nielsen
132642 Michael Stilling Nielsen
132644 Richard Drejer
132646 Stefan Juhl
132647 Søren Jung Jensen
132667 Christina Duedahl
132668 Egon Niemann
132670 Lars Henrik Jensen
132671 Nicolai Wincentz Andersen
132672 Andrea Lundsberg
132673 Arn Klein
132674 Asbjørn Klein
132679 Laura Nielsen
132680 Mathias Rongsted
132682 Nichlas Bent Duedahl Dalgaard Hansen
132683 Noah Andersen
132685 Xander Klinch
132924 Allan Frederiksen
133777 Nicolai Schmidt Nielsen
133800 Stig Holm Christensen
134367 Nina Overholdt
135470 Joshua Bjørkman
135471 Jakob Langkjær
135472 Jacob Rudolf Klinck
135473 Caroline Langkjær
135476 Jonas Lundsberg
135477 Nicholai Hvalsøe
135480 Alexandra Engledall
135481 Rasmus Kristoffer Nielsen
136566 Simon Overholdt
112694 Mathis Beltoft
134666 Connie Lundsberg
138539 Lukas Wallin Paulsen
138540 Michael Lundø
138541 Viktoria Medetska Lundø
138542 Rasmus Foldager Houbøl
138543 Frederik Wincentz Balling Andersen
139094 Michael Lodal
139245 Sebastian Venborg Sall Bragt
139284 Tobias Guldborg Jeppesen
139285 Jonathan Roelsgaard
139286 Therese Kronberg Kristensen
139293 Thoke Jeppesen
139435 Claus Engelhardt Hansen
139436 Martin Engelhardt Hansen
139437 Trine Maja Rostkjær
141884 Ulf Chris Henningsen
141885 Christian Rolf Ranvig Christensen
141886 Nicoline Juul Larsen
141887 Danny Larsen
141888 Christian Elkjær
141889 Bella Mai Bruun Baadsgaard
141890 Jonas Rasmussen
Hovedtotal