Skyttenr. Navn Fødselsår Adresse Links
120925 Finn Thormod Nielsen 1946 Ja Nej
81841 Palle Castbak Mangler Ja Nej