Forening Orø Skytteforening
Rækkenavne Navn
58238 Tyge Larsen
58314 Leif Jensen
58397 Erik Jensen
128684 Jan Kauffmann
132448 Inge Jensen
132449 Morten Olsen
132581 Leif Nielsen
136738 Emil H. Nielsen
136739 Ole Tange
136899 Per Schmidt
58359 Jens Petersen
129529 Stig Nebbelunde
137560 Per Gryhn Nielsen
137561 Knud Ahm
Hovedtotal