Forening Orø Skytteforening
Rækkenavne Navn Fødselsdato
58238 Tyge Larsen 20-12-1952
58314 Leif Jensen 29-07-1959
58397 Erik Jensen 12-03-1958
128684 Jan Kauffmann 25-07-1953
132448 Inge Jensen 23-06-1954
132449 Morten Olsen 03-10-1981
132581 Leif Nielsen 24-12-1950
136738 Emil H. Nielsen 27-05-1986
136739 Ole Tange 24-08-1964
136899 Per Schmidt 25-11-1956
58359 Jens Petersen 07-07-1955
137560 Per Gryhn Nielsen 23-05-1957
137561 Knud Ahm 13-11-1952
Hovedtotal