Forening Orø Skytteforening
Rækkenavne Navn Fødselsdato
58238 Tyge Larsen 20. december 1952
58314 Leif Jensen 29. juli 1959
58397 Erik Jensen 12. marts 1958
114392 Joan Pihlman 27. maj 1951
128684 Jan Kauffmann 25. juli 1953
132448 Inge Jensen 23. juni 1954
132449 Morten Olsen 3. oktober 1981
132451 Jens Petersen 7. juli 1955
132581 Leif Nielsen 24. december 1950
Hovedtotal