Forening Nr. Asmindrup Skytteforening
Rækkenavne Navn
57218 Laila Sørensen
57219 Kjeld Petersen
57224 Finn Hansen
57547 Kurt Petersen
57582 Flemming Madsen
Hovedtotal