Forening Glumsøegnens Skytteforening
Rækkenavne Navn
59830 Preben Hansen
59901 Claus Holm Larsen
93075 Glenn Wengberg
101434 Søren Ibsen
131875 Karina Andersen
131877 Jannick Pedersen
131878 Aske Reinhold
132908 Lasse Nørreskov Nielsen
132909 Sara Ebbesen Hansen
132911 Anton Nielsen
132964 Christian Saxer
132967 Niels Christian Christiansen
132969 Jette Nygaard Pedersen
132971 Henrik Friis
132972 Kurt Larsen
132975 Jørgen Larsen
132978 Johnna Kragh
132980 Martin Emig
132985 Karl Bjørn Christensen
132986 Henrik Bjørn Christensen
134503 Torben Møller Munch
134504 Asta Møller Munch
135653 Jacob Nielsen
135660 Verner Brorson
136274 Signe Hansen
135658 Michael Pedersen
137447 Oliver Brorson
137448 John Hansen
138374 Christina Jensen
138969 Allan Thomsen
139739 Sigurd Hansen Portaasen
141635 Adam Thomsen
142244 Chris Christoffersen
Hovedtotal